Για την άριστη υλοποίηση έργων πρασίνου διεθνούς κύρους έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους και απαιτητικούς αρχιτέκτονες τοπίου, Έλληνες και ξένους.