Εισάγει νέες μεθόδους παραγωγής και εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της με αυτοφυή είδη της ελληνικής χλωρίδας.