ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2
Η επιχείρηση ΦΥΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή φυτών και φροντίζει να επιμορφώσει το προσωπικό της σε μεθόδους παραγωγής που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των φυτών.

1
Υπήρξε πρωτοπόρος εφαρμόζοντας στην Ελλάδα τεχνικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

3

Eπένδυσε δε κεφάλαια σε φυτείες δένδρων σε ιδιόκτητες γαίες, σε αγορά υπερσύγχρονου εξοπλισμού, στην εγκατάσταση συστημάτων υποστύλωσης των φυτών, στην εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης νερού κ.λπ.

kkkk

Τέλος, πειραματίζεται σε νέες μεθόδους, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε ειδικές απαιτήσεις των πελατών της.