ΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ

Ο εγκλιματισμός δένδρων απαιτεί τεχνογνωσία και ειδικό εξοπλισμό.

Εκτελείται σε διαδοχικές φάσεις, σε διάρκεια ως και 3 ετών, αρχίζοντας από τη ριζοκοπή των δένδρων στη γη (η οποία σε μερικά είδη γίνεται προοδευτικά), τη μεταγενέστερη εξόρυξη των δένδρων με πλούσια ριζόμπαλα και τη φύτευσή τους σε μεγάλο φυτοδοχείο ή σε airpot με τα κατάλληλα εδαφικά μείγματα.

Σε όλη τη φάση του εγκλιματισμού των δένδρων, παρακολουθείται η ανάπτυξη τόσο του ριζικού συστήματος όσο και του υπέργειου τμήματός τους.

Φυτοπροστασία, θρέψη και τυχόν διαμόρφωση της κόμης εκτελούνται σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα.

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΤΑ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ 172

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΤΑ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ 171

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΤΑ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ 168

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΤΑ Αtel