ΑΙΩΝΟΒΙΑ

Αιωνόβια

Αιωνόβια και υπερμεγέθη δένδρα
Ένα ευρύ φάσμα ελαιόδεντρων (αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων) είναι διαθέσιμο στο φυτώριο. Όλα τα δένδρα έχουν επιλεγεί προσεχτικά για την υγεία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Όλα έχουν εγκλιματιστεί τουλάχιστον δυο έτη στο φυτώριο και έχουν σχηματίσει νέο ριζικό σύστημα.
Ιδιαίτερα μεγάλα δένδρα ως και 15 μ διαφόρων ειδών (Platanus orientalis & acerifolia, Pinus pinea, Quercus coccifera, Cercis siliquastrum, Arbutus unedo κ.λπ.) προσφέρονται πλήρως εγκλιματισμένα είτε σε γλάστρα είτε σε airpot.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

[/span12]