ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Χάρη στα πεπειραμένα συνεργεία φόρτωσης αλλά και στον μηχανικό εξοπλισμό της εταιρίας, η φόρτωση και η αποστολή των δένδρων γίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

3
Με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στην κόμη του δένδρου, στον κορμό του αλλά και στο ριζικό σύστημά του, λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας των διαφόρων μερών του (δέσιμο κόμης, περιτύλιγμα κορμού κ.λπ.) και δίνεται ιδιαίτερη σημασία:

  • στον τρόπο ανύψωσης του φύτου
  • στη μέθοδο πρόσδεσης του στο ανυψωτικό μηχάνημα
  • στην τοποθέτησή του στο επιλεγμένο μέσο μεταφοράς

2
4
5aDSC_1372a