ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ

Το έργο του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της μαρίνας του Αστέρα Βουλιαγμένης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις, με προϋπολογισμό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα χαρίσει στην Αττική πολύτιμο ζωτικό χώρο και αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο διαχείρισης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην αναβάθμιση της Μαρίνας, πέρα από τη φροντίδα για την προστασία του υπάρχοντος φυσικού κάλλους της περιοχής, συμβάλουν και οι 318 νέες δενδροφυτεύσεις μικρών αλλά και 168 μεγάλων δέντρων.

Η νέα πράσινη δόμηση περιορίζεται σε 3.960 τ.μ. περίπου, και όχι στο υπερδιπλάσιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, με τη δημιουργία ενισχυμένων ζωνών πρασίνου για την ενίσχυση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Στόχος να αναδειχθεί η φυσική αίγλη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και να προστεθεί  αξία στα παραθαλάσσια προάστια, με αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του κύρους της Αθήνας ως σημαντικού μεσογειακού προορισμού.

Στο έργο αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία και η ευαισθησία εξειδικευμένων επιστημονικών ομάδων, οι οποίες προχώρησαν σε αναλυτικές έρευνες βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και μοντέλα προσομοίωσης, ώστε να διασφαλίσουν μια φιλική για το περιβάλλον εξέλιξη χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι ακτές της Βουλιαγμένης.

Δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου

  • Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) πραγματοποιεί καθημερινές αυτοψίες και εβδομαδιαίες βιοχημικές αναλύσεις σε επιλεγμένα σημεία του κόλπου
  • Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δημοσιεύονται στο astir.gr/paratiritirio για την πλήρη και διαφανή ενημέρωση των πολιτών.
  • Τοποθετήθηκαν ειδικά ενισχυμένα υδατοφράγματα για περισσότερη καθαρότητα, με την Astir Marina να έχει τοποθετήσει περιμετρικά του έργου προστατευτικά υδατοφράγματα για την αντιμετώπιση και την ανάσχεση της θολότητας του νερού.
  • Χρησιμοποιούνται σύγχρονα, βιώσιμα υλικά που μεταφέρονται και αξιοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην περιοχή.ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΤΕΡΑΣ

Παρά τη σημαντική αύξηση κόστους του έργου, όλα τα τμήματα από σκυρόδεμα που ενσωματώνονται στην μαρίνα (ογκόλιθοι, ακρόποδα, βάθρα) προκατασκευάζονται σε αδειοδοτημένη βιομηχανική ζώνη στη Δραπετσώνα και στο Πέραμα και μεταφέρονται, μέσω θαλάσσης, προς τοποθέτηση, ενώ τα δομικά υλικά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανακυκλώνονται μέσα στα όρια νέου έργου. Έτσι, περιορίζεται δραστικά ο θόρυβος, η σκόνη και η γενικότερη επιβάρυνση της περιοχής.

Μέσω των έργων δε αναβαθμίζεται ο ελλιμενισμός και εξαλείφονται τα απόβλητα με σύγχρονους όρους. Με τις υπερσύγχρονες υποδομές της μαρίνας, τα σκάφη  συνδέονται με τις παροχές της, ώστε τα απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Comments are closed.